Kterak zlý čáp nechtěl park…

Na mimořádném jednání zastupitelstva 3. dubna byl v navrženém programu jednání jediný bod – směna pozemků umožňující vybudovat park v lokalitě vymezené ulicemi Jizbická, Komárovská a Markupova. Městská část směnila se soukromými vlastníky 2 pozemky. Soukromí vlastníci získali pozemky, které jsou v platném územním plánu vymezeny jako OB-B – lze na nich vystavět bytové domy. Městská část na oplátku obdržela pozemky, na nichž lze vybudovat park. Směna byla navržena bez doplatku.

Směna pozemků za účelem vybudování parku

Městská část Praha 20 schválila 3. dubna 2017 na jednání zastupitelstva 2 pozemkové směny. Vymezení obou směn naleznete v přiložených pdf dokumentech (příloha č. 1 a 2).

Městská část získala pozemky, na kterých lze vybudovat park. Soukromé osoby získaly pozemky vymezené v územním plánu jako OB-B.

Směna pozemků za účelem vybudování parku
Směna pozemků za účelem vybudování parku

Dubnové střípky z únorového zastupitelstva

Na zastupitelstvu dne 27. února jsem předložil pozměňovací návrhy k rozpočtu. Navrhl jsem, aby o investiční rezervě městské části (včetně peněz na halu) rozhodovali zastupitelé na veřejném jednání (dnes to většinou dělají radní na uzavřeném jednání) – 7 pro / 13 proti / 1 se zdržel. Navrhl jsem mj., aby se prostředky na investice na přání zvýšily z 1 na 2 miliony korun – 10 pro / 9 proti / 2 se zdrželi. Navrhl jsem, aby radní nemohli na každém svém jednání odsouhlasit rozpočtový přesun 10 mil. Kč na investiční a 2,5 mil.